I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Baranów

X informacje kontakt regulamin rejestracja program sędziowie

Regulamin turnieju

Nazwa Turnieju:I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Baranów
Organizator turnieju:Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne
Polskie Towarzystwo Taneczne Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
Baranowskie Studio Tańca
Termin:3 czerwca 2023r.
Miejsce:Hala Szkoły Podstawowej w Baranowie
ul. Orlika 2,
Baranów k ⁄ Kępna (powiat Kępiński),
Wymiary parkietu:24 x 12 m
Kierownik turnieju:Dariusz Baranowski tel. 604534763, e-mail: baranowskid@op.pl
Charakter turnieju:Indywidualny, PREMIUM, ogólnopolski
TURNIEJ ROZGRYWANY JEST ZGODNIE Z PRZEPISAMI PTT.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. opublikowanego w: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuje się, iż:
 1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, z siedzibą Zarządu Głównego: ul. Ofiar Dąbia 4, 31‑566 Kraków,
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art. 6, ust 1, lit. f (RODO) ‑ prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani ⁄ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
 6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Inspektor Danych Osobowych PTT, Główny Inspektor Danych Osobowych,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 8. zgłoszenie do udziału w turnieju tanecznym jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania zawodów tanecznych zgodnie z przepisami STT PTT,
 9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz na ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora, na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
 10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z  oświadczeniem, że stan zdrowia zawodnika pozwala na jego czynny udział w turnieju tanecznym, organizowanym zgodnie z przepisami STT PTT.
Zawodnicy:
klasy taneczne ⁄ kategorie wiekowe
8‑11 H, G, F Solo Dance, 12‑15 H, G, F Solo Dance, 16+ (Powyżej 15) F, E Solo Dance,
do lat 9 BRĄZ 3T, do 9 lat H, G, 10‑11 H, G, 12‑13 H, G, F, E, 14‑15 F, E, D, C, 16+ (Powyżej 15) F, E, D, C.
Skład Komisji Sędziowskiej, w tym: Sędzia Główny punktujący: Maria Sielicka‑Różyńska
Sędziowie:
 1. Mariola Szymańska,
 2. Anna Jabczyńska,
 3. Karolina Anioł‑Więcek,
 4. Marcin Kiszteliński,
 5. Dawid Fiszer,
 6. Marek Parasiewicz.
Komisja Skrutacyjna:
 1. Kinga Grzybowska–Daniel,
 2. Aneta Kurzeja.
Konferansjer:Grzegorz Szymański
Muzyka:Mirosław Mleczko
Warunki uczestnictwa w turnieju:W turnieju może wziąć udział para, która:
 1. Posiada aktualny wpis w CBD PTT (nie dotyczy par zagranicznych/spoza organizacji PTT)
 2. zostanie zgłoszona w terminie do dnia 29 maja 2023r. (poniedziałek)
 3. wniesie opłatę startową za każdy punkt programu w wysokości:
  • 50,00 zł ⁄ osoby w kombinacji,
  • 50,00 zł ⁄ osoby za styl,
  • 40,00 zł ⁄ osoby klasy H, i G, Brąz
Cena biletów wstępu,
opłata za nagrywanie,
inne opłaty:
 1. 30,00 zł od osoby ‑ normalny,
 2. 15,00 zł od osoby ‑ ulgowy,
 3. dzieci do lat 6 wstęp wolny.
 4. Trenerzy są naszymi gośćmi, wstęp bezpłatny po zgłoszeniu na adres baranowskid@op.pl
Dodatkowe informacje organizatora:Bufet - TAK,
Opieka medyczna - TAK,
Stoisko (asortyment) - TAK
Nagrody:
(dyplomy, puchary, medale, upominki)
Puchary dla pierwszych trzech par w kategoriach: F, E, D, C,
medale dla wszystkich pra w kategorii H i G,
dyplomy dla finalistów.
Program turnieju:
Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.