Otwarte Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT 2024
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Baranów

X informacje kontakt regulamin rejestracja galeria 2023 galeria 2024 sponsorzy 2023 2024

Regulamin turnieju

Nazwa Turnieju:Otwarte Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT 2024, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Baranów
Organizator turnieju:Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne
Polskie Towarzystwo Taneczne Zarząd Okręgu Wielkopolskiego
Baranowskie Studio Tańca
Urząd Gminy Baranów
Termin:11 maja 2024r.
Miejsce:Hala Szkoły Podstawowej w Baranowie
ul. Orlika 2,
Baranów k ⁄ Kępna (powiat Kępiński),
Wymiary parkietu:25 x 11 m
Kierownik turnieju:Dariusz Baranowski tel. 604534763, e-mail: baranowskid@op.pl
Charakter turnieju:Otwarte Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego PTT, ogólnopolski, PREMIUM
TURNIEJ ROZGRYWANY JEST ZGODNIE Z PRZEPISAMI PTT.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. opublikowanego w: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informuje się, iż:
 1. administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Taneczne, z siedzibą Zarządu Głównego: ul. Ofiar Dąbia 4, 31‑566 Kraków,
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Polskiego Towarzystwa Tanecznego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art. 6, ust 1, lit. f (RODO) ‑ prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
 4. odbiorcami Pani ⁄ Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. każdy członek zwyczajny posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody,
 6. członek zwyczajny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Inspektor Danych Osobowych PTT, Główny Inspektor Danych Osobowych,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w rywalizacji sportowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 8. zgłoszenie do udziału w turnieju tanecznym jest równoznaczne z akceptacją warunków rozgrywania zawodów tanecznych zgodnie z przepisami STT PTT,
 9. zawodnik zgłaszający swój udział w turnieju wyraża na zawsze i bezwarunkowo zgodę na nieodpłatną rejestrację fotograficzną, video, internetową i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz na ich wykorzystanie w dowolnych mediach przez Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Organizatora, na potrzeby organizowanego turnieju, a także na wykorzystanie danych osobowych w materiałach turnieju,
 10. start w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na upublicznienie wyników turnieju w sposób przewidziany przez system informatyczny Polskiego Towarzystwa Tanecznego,
 11. zgłoszenie na turniej jest jednoznaczne z  oświadczeniem, że stan zdrowia zawodnika pozwala na jego czynny udział w turnieju tanecznym, organizowanym zgodnie z przepisami STT PTT.
Zawodnicy:
klasy taneczne ⁄ kategorie wiekowe
do lat 7 brąz ;solo, do lat 7, 10‑11 OPEN H, G, solo OPEN do lat 11, solo OPEN 11‑15, 12‑13 OPEN H, G, F, E, 14‑15 OPEN, E, D, Powyżej 15, E, D, C 16‑18 OPEN, OPEN 19+, 25+, 30+, 40+, 50+, 60+.
Skład Komisji Sędziowskiej, w tym: Sędzia Główny (nie punktujący w MO): Joanna Ziomek ‑ Poznań (o. wielkopolski)
Sędziowie:
 1. Magdalena Froń‑Nagórska ‑ Ornontowice k/Gliwic (o. śląski),
 2. Dominika Leszczyńska ‑ Gliwice (o. śląski),
 3. Mariusz Mierzwa ‑ Kluczbork (o. opolski),
 4. Krzysztof Musioł ‑ Opole (o. opolski),
 5. Grzegorz Rybicki ‑ Tomaszów Mazowiecki (o. łódzki),
 6. Andrzej Suchocki ‑ Wrocław (o. dolnośląski),
 7. Mariola Szymańska ‑ Wrocław (o. dolnośląski).
Komisja Skrutacyjna:
 1. Skrutiner główny: Kinga Grzybowska‑Daniel ‑ Poznań (o. wielkopolski),
 2. Anna Krawczyszyn‑Mania ‑ Wrocław (o. dolnośląski).
Konferansjer:Grzegorz Szymański
Muzyka:Jarosław Michałek
Warunki uczestnictwa w turnieju:W turnieju może wziąć udział para, która:
 1. Posiada aktualny wpis w CBD PTT
 2. zostanie zgłoszona w terminie do dnia 6 maja 2024r. (poniedziałek)
 3. wniesie opłatę startową za każdy punkt programu w wysokości:
  • 50,00 zł ⁄ osoby w kombinacji,
  • 50,00 zł ⁄ osoby za styl,
  • 50,00 zł ⁄ osoby klasy H, i G,
  • 30,00 zł ⁄ osoby Brąz.
Cena biletów wstępu,
opłata za nagrywanie,
inne opłaty:
 1. bilet normalny 50,00 zł ⁄ blok, całodniowy 100,00 zł,
 2. dzieci do lat 6 wstęp wolny,
 3. emeryci i renciści, 30,00 zł,
 4. oplata za miejsce przy stoliku 30,00 zł stolik max 6 osób,
 5. nagrywanie – bezpłatne,
 6. trenerzy są naszymi gośćmi, wstęp bezpłatny po zgłoszeniu na adres baranowskid@op.pl.
Dodatkowe informacje organizatora:Bufet - TAK,
Opieka medyczna - TAK,
Stoisko (asortyment) - TAK
Tancerze mają obowiązek posiadania ochraniaczy na obcasy.
Nagrody:
(dyplomy, puchary, medale, upominki)
 1. puchary dla pierwszych trzech par oraz solistek w kategoriach Open,
 2. nagrody finansowe dla par w kat. pow. 19 Open,
 3. puchary dla pierwszych trzech par oraz solistek w kategoriach F, E, D, C, medale dla wszystkich par w kategorii brąz, H i G, dyplomy dla finalistów.
Program turnieju:
Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Kierownik Turnieju w porozumieniu z Sędzią Głównym.